Cjeloživotno učenje

Svi zainteresirani za neki od navedenih tečajeva mogu se javiti na: E-mail: tajnik@vhzk.hr Telefon: 049382125 Osobno: Referada Veleučilišta (RADNO VRIJEME) Na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina osiguravamo sljedeće tečajeve: