Student union

Studentski zbor Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina studentsko je izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima VHZK te predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Studentsko predstavničko tijelo brine o studentskom standardu i kvaliteti studija, a kroz Urede i Odbore u okviru radnih tijela, organizira razne događaje, druženja, putovanja, tribine, konferencije, projekte i druge aktivnosti od interesa svih studenata Veleučilišta.

Studentski zbor VHZK

Studentski zbor VHZK član je nacionalnog koordinativnog tijela Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske koje predstavlja više od 45 tisuća studenata u sustavu visokog obrazovanja pri nadležnim tijelima te sudjeluje u povjerenstvima, radnim skupinama i drugim tijelima s ciljem unapređenja sustava stručnog visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
U radu Vijeća studenata aktivno sudjeluju članovi Studentskog zbora od kojih izdvajamo: Marko Božiček (Predsjednik Studentskog zbora VHZK) - Voditelj ureda za IT te Jan Tovernić - član Vijeća studenata.

Studentski zbor VHZK čine izabrani predstavnici studija te Studentski zbor broji 9 članova.

Studentski zbor - vodstvo i članovi

Marko Božiček

Predsjednik Studentskog zbora

T.:098/195-2523

Nikola Krsnik

Podpredsjednik Studentskog zbora

T.:097/758-8598

Marko Antonio Škvorc

Studentski pravobranitelj

T.:098/255-065

Mislav Kuštan

Zapisničar Studentskog zbora

T.:098/961-2129

Jan Tovernić

Član Studentskog zbora i Stručnog Vijeća

T.:095/591-2897

Domagoj Saleta

Član Studentskog zbora i Stručnog Vijeća

T.:099/661-7249

Petra Brezni

Član Studentskog zbora i Stručnog Vijeća

T.:097/655-1417

Mihael Nikola Forgač

Član Studentskog zbora 

T.:091/549-6754

Darko Belošević

Član Studentskog zbora 

T.:091/157-2799

Studentski zbor - Dokumenti

Statut Studentskog zbora VHZK

1. Sjednica Studentskog zbora

2. Sejdnica Studentskog zbora

3. Sjednica Studentskog zbora

© Copyright 2022. University of applied science Hrvatsko zagorje Krapina | All rignhts reserved