FAQ

Ovdje možete pronaći neka od čestih pitanja koja se odnose na Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina te detaljnije inormacije o školarinama te koliko iznose i na koji način se plaćaju.

Troškovi studija za redovne studente

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak  potpisala je 11. srpnja 2019. godine s dosadašnjim osnivačima Ugovor o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina na Republiku Hrvatsku.

Time je i školarina za redovne studente umjesto dosadašnjih 15.000,00 kuna iznosi 0 kuna.

 

To znači da će se u svaki od tri nastavna programa već ove akademske godine moći na teret proračuna Republike Hrvatske upisati po 60 studenata, dakle ukupno 180 studenata bez plaćanja troškova studija.

Troškovi studija za izvanredne studente

Za izvanredne studente školarina iznosi 9.000,00 kuna na 6 rata. Dakle, 3.000,00 kod upisa, te od rujna do siječnja po 1.000,00 kuna mjesečno.

Troškovi studija za članove obrtničke komore

Podsjećamo da za sve članove Obrtničke komore Zagreb, te za članove njihovih obitelji odobravamo dodatni popust od 10% u skladu s Ugovorom o poslovnoj suradnji sklopljenim u travnju 2010. godine između Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina i Obrtničke komore Zagreb.

Garancija završetka studija

U članku 13. Ugovora o osnivanju “Veleučilišta Hrvatsko zagorje u Krapini” stoji da će prema visini učešća sredstava za osnivanje i početak rada Veleučilišta iz čl.12. ovog ugovora osnivači osigurati jamstvo radi osiguranja nastavka i dovršenja studija za slučaj prestanka rada Veleučilišta ili prestanka izvođenja studija na način koji utvrdi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

U članku 15. Ugovora o osnivanju “Veleučilišta Hrvatsko zagorje u Krapini” stoji da će u slučaju poslovanja veleučilišta sa gubitkom, gubitak pokrivati osnivači solidarno.

Uz to smo sklopili i ugovore o suradnji i preuzimanju studenata s “Veleučilišta Hrvatsko zagorje“ Krapina u slučaju da ono ne može nastaviti s radom, te potpisali izjavu o prihvaćanju uplate u Fond za jamstvo kontinuiteta studija.

Ili kraće, bez obzira na bilo kakve moguće probleme studenti će moći završiti započeti studij. Ovdje je možda interesantno za napomenuti da još niti jedno privatno učilište nije prestalo s radom, a s obzirom na sastav osnivača to neće biti moguće ni kod nas. No, zbog brige za studente i jedne dodatne sigurnosti, mi smo se pobrinuli i za garanciju završetka studija.

© Copyright 2022. Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | Sva prava pridržana