PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

Preddiplomski stručni studij traje ukupno tri godine, a iznimno, uz odobrenje Nacionalnog vijeća, preddiplomski stručni studij može trajati i do četiri godine ako je takvo što u skladu s međunarodno prihvaćenim standardima. Završetkom preddiplomskoga stručnog studija stječe se od 180 do 240 ECTS bodova te stručni naziv stručni prvostupnik, odnosno baccalaureus ili stručna prvostupnica baccalaurea, uz naznaku struke.

Informatika

Osnovna svrha studija jest izobrazba inženjera informatike za samostalno obavljanje poslova održavanja, posluživanja i oblikovanja osobnih računala i poslužitelja, manjih mreža, informacijskih sustava i aplikacija, kao i njihovog korištenja kao alata. Znanja kojime će studenti ovladati obuhvaća: znanja o elektronici i sklopovlju, održavanje sustava i mreža projektiranje manjih sustava. znanja o programskoj opremi, programskim paketima te izradi vlastitih programa uključivo primjene u informatizaciji ureda, uprave i gospodarstva.

Prometna logistika

Osnovni cilj otvaranja stručnog studija Prometna logistika na Veleučilištu u Krapini je obrazovanje na višoj razini logističara koji mogu naći svoje mjesto u svim strukama gospodarstva, posebno prometa, te državnoj upravi (vojska, policija, carina). Na temelju interdisciplinarnog poznavanja područja djelovanja završni studenti bili bi osposobljeni za vođenje, upravljanje i koordiniranje na taktičkoj i strateškoj razini organizacije u kojoj rade ili će raditi. Njihovo djelovanje bilo bi usmjereno prvenstveno na rješavanje logističkih problema, kako u logističkim poduzećima, tako i u drugim poduzećima gdje je potreba za aplikativnim logističarima (područje privredne logistika, energije, zdravstva, kadrova, informacija i sl.).

Operativni menadžment

Program Operativni menadžment nudi primjeren kvantum interdisciplinarnih znanja za osposobljavanje kreativnih i operativnih menadžera u poduzetništvu i ustanovama. Takvi su kadrovi nositelji poduzetništva a osposobljeni su za brzo uočavanje problema; za samostalno donošenje poslovnih odluka; za upravljanje ljudskim potencijalima, proizvodnim resursima, čimbenicima i procesima; za inovacije i promjene u poslovanju gospodarskih i negospodarskih subjekata itd. Kadrovi koji završe trogodišnji stručni studij Operativni menadžment, mogu zadovoljiti propozicije svih tipova poduzetnika , kao i sve razine menadžmenta u privrednim i ostalim organizacijama.

© Copyright 2022. Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | Sva prava pridržana