Stručna praksa

Stručna praksa je jedna od najvažnijih obrazovnih zadaća predviđenih Nastavnim planom i programom VHZK Hrvatsko Zagorje, te kao takva studentima donosi određeni broj ECTS bodova, Svi studenti/ice, bez obzira dali su zaposleni ili ne, obvezni su tijekom treće godine studija VHZK Hrvatsko Zagorje, obaviti obveznu stručnu praksu,u skladu sa smjerom studija i njegovim nivoom, u trajanju od 160 sati, u odgovarajućem poduzeću ili ustanovi.Stručna praksa može se obaviti i u inozemstvu pod uvjetima iz Pravilnika o stručnoj praksi VHZK Hrvatsko Zagorje.

Studenti sami pronalaze organizaciju u kojoj će obavljati stručnu praksu

Student/ica, bez obzira preko koga je našao organizaciju za obavljanje stručne prakse, dužan je javiti se voditelju stručne prakse Veleučilišta, kojom prilikom će mu isti uručiti obrazac „Suglasnost poduzeća/ustanove o primanju studenta/ice na stručnu praksu“. Navedeni obrazac student je dužan detaljno popuniti i dati na ovjeru pravnoj osobi u kojoj će obavljati stručnu praksu, kao potvrdu volje praksodavatelja, te nakon toga, u što kraćem roku, dostaviti voditelju stručne prakse VHZK.

Na osnovu obrasca Suglasnosti student/ica ne može započeti obavljanje stručne prakse.

Dokumenti potrebni za obavljanje stručne prakse

Temeljem ovjerene Suglasnosti voditelj stručne prakse izdati će studentu sljedeće dokumente na osnovu kojih isti može početi s obavljanjem stručne prakse:

– Uputnica za stručnu praksu /Potvrda o obavljenoj praksi

– Upute o stručnoj praksi

– Sporazum o povjerljivosti podataka

– Uputu za izradu dnevnika stručne prakse

– Obrazac naslovne stranice dnevnika obavljene stručne prakse

– Upitnik za studente/ice

Nakon uspješno obavljene prakse

Voditelj stručne prakse u poduzeću/ustanovi potpisuje i ovjerava studentu/ici “Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi” (poleđina Uputnice za stručnu praksu), čime potvrđuje da je student uspješno i uredno obavio obveznu stručnu praksu u trajanju od 160 sati.

Student/ica je dužan, nakon obavljene stručne prakse, izraditi „Dnevnik obavljene stručne prakse“ te ga, nakon pregleda i odobrenja, s ostalim dokumentima, predati voditelju stručne prakse Veleučilišta. Dakle student/ica potpisanu i ovjerenu „Potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi“ (poleđina Uputnice za stručnu praksu), uz odobreni dnevnik stručne prakse , Prijavnicu i Upitnik za studente/ice, također predaje Voditelju stručne prakse u VHZK, koji će nakon kontrole, upisati u indeks i Prijavnicu ocjenu obavljene stručne prakse.

Za zaposlene studente/ice

Za zaposlene studente/ice, koji praksu obavljaju u poduzeću ili ustanovi u kojoj su zaposleni, vrijedi isti hodogram, jedino su obvezni, umjesto „Dnevnika stručne prakse“, izraditi i uz Prijavnicu i Upitnik za studente/ice, predati rad koji se odnosi na poslove koje obavlja na svom radnom mjestu (npr. „Uputa za obavljanje poslova referenta uvoza i izvoza“, „Prijedlog racionalizacije poslovanja Financijsko-računovodstvenog sektora“, itd)

Dakle Voditelj stručne prakse na VHZK Hrvatsko Zagorje svojim potpisom u studentov indeks i u „Prijavnicu za stručnu praksu“ potvrđuje da je student uredno pohađao i obavio obveznu stručnu praksu, u skladu s Pravilnikom o stručnoj praksi VHZK Hrvatsko Zagorje.

Nakon navedenih radnji Voditelj stručne prakse na VHZK Hrvatsko Zagorje dužan je sve dobivene dokumente predati u studentsku referadu koje će ih odložiti u dosje studenta na pohranu.

© Copyright 2022. Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | Sva prava pridržana