Izaslanstvo VHZK-a sudjelovalo je na Međunarodnoj radionici Ujedinjenih naroda o primjenama Globalnih Navigacijskih Satelitskih Sustava u Beču, Austrija, 5. - 9. prosinca 2022.

Ured UN-a za pitanja vanjskog svemira (OOSA) organizirao je zajedno s Međunarodnim odborom

UN-a za GNSS (ICG) svoju godišnju radionicu o primjeni globalnih satelitskih navigacijskih sustava u

prostorima UN-a u Beču, Austrija, 5. – 9. prosinca 2022. Prema organizatorima, sastanak je organiziran

kako bi se ‘… doprinijelo međunarodnoj suradnji pružanjem prilike za razmjenu ažuriranih informacija

o korištenju GNSS tehnologije i njezinih aplikacija. Specifični ciljevi ovog sastanka i očekivani

rezultati su: povećanje svijesti među donositeljima odluka i predstavnicima istraživačke i akademske

zajednice o tekućim aktivnostima i trendovima u korištenju GNSS tehnologije, aplikacija i usluga;

Pregled tekućih i planiranih inicijativa kao i studija slučaja koje bi mogle doprinijeti široj uporabi

GNSS tehnologije i njezinih primjena, uključujući mogućnost jednog ili više nacionalnih, regionalnih i

međunarodnih pilot projekata, u koje bi zainteresirane institucije mogle uključiti korištenje GNSS

tehnologije; Identificirati funkcionalno partnerstvo koje bi se moglo uspostaviti u cilju promicanja

korištenja GNSS-a i njegovih aplikacija, kao i preporučiti kako bi se takvo partnerstvo moglo

uspostaviti putem dobrovoljnih akcija koje bi mogle uključivati vlade, međunarodne organizacije i

druge relevantne dionike; Definiranje preporuka i izvješća koji će se proslijediti kao doprinos ICG-u.’

Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina (VHZK) tradicionalno sudjeluje na sastancima UN ICG i UN

OOSA predstavljajući svoje rezultate istraživanja, proširujući postojeća i stvarajući nova partnerstva i

suradnje na međunarodnoj razini te doprinoseći razvoju i prijenosu znanja u važnim segment i

tehnologija satelitske navigacije. Delegacija VHZK sudjelovala je na nedavno održanom

Međunarodnoj radionici Ujedinjenih naroda o primjenama Globalnih Navigacijskih Satelitskih Sustava

u Beču s predstavljanjem rezultata vlastitih istraživanja te dogovorima o bilateralnim suradnjama u

istraživanjima i aktivnostima prijenosa znanja s brojnim sudionicima iz cijeloga svijeta. Izaslanstvo

VHZK predvodio je dekan Nenad Sikirica, v. predavač, koji je sudjelovao na sjednicama i vodio

bilateralne razgovore o suradnji s UN-ovim Afričkim regionalnim centrom za svemirsku znanost,

tehnologiju i obrazovanje u Nabuji, Nigerija, već uspostavljenim partnerom VHZK, te s predstavnicima

Japana, Italije, Indonezije, Finske i UK. Dodatno, održan je pripremni sastanak s predstavnicima UN

ICG-a na temu organizacije Baška SIF Meeting konferencije koju VHZK organizira sljedeće godine u

Baškoj, otok Krk, Hrvatska. Dekan Sikirica izrazio je zadovoljstvo rezultatima brojnih rasprava, koje

proširuju međunarodnu akademsku suradnju i vidljivost VHZK.

Kao što je slučaj sa svim sastancima i radionicama UN-a, materijali predstavljeni tijekom

Međunarodne radionice Ujedinjenih naroda o primjenama Globalnih Navigacijskih Satelitskih Sustava

 

u Beču su besplatno dostupni na: https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa /raspored/2022/un-

international-meeting-gnss_presentations.html

© Copyright 2022. Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | Sva prava pridržana