VHZK predstavio znanstveni rad na međunarodnom skupu Telfor 2021

Međunarodna konferencija 29th Telecommunications Forum (TELFOR) održana je u Beogradu, Srbija 24. i 25. studenog 2021. godine, sa sudjelovanjem na daljinu zbog trenutnih epidemioloških uvjeta.

Nakon dobivenih visokih ocjena recenzije, skupina autora s VHZK i partnera bila je pozvana predstaviti rad pod nazivom ‘Telecommunication activity-derived public mobility indices as drivers of PM2.5 concentration in north-western Croatia at the time of Covid-19 outbreak in the early 2020’, kojeg potpisuju Ivica Zubić, predavač (VHZK), Rija Bračević (VHZK), Klaudija Kralj (VHZK), Nenad Sikirica, v. pred. (dekan, VHZK), dr. sc. Oliver Jukić (Consultem, Virovitica, vanjski suradnik VHZK) i prof. dr. sc. Renato Filjar, prof. v. š. (VHZK).

U radu je razmotren postupak procjene doprinosa kontekstualizirane mobilnosti opće populacije zagađenju zraka PM2.5 česticama, uzrokom brojnih zdravstvenih problema i bolesnih stanja. Razvijen je postupak zasnovan na statističkim testovima kojim je moguće procijeniti učinak relativne promjene broja posjeta karakterističnim klasama destinacija (transportne točke, poput autobusnih i željezničkih kolodvora, područja razonode i slobodnog vremena, poput restorana i barova, ljekarne, prodavaonice voća i povrća, trgovački centri, poslovni prostori, poput ureda i tvornica, te stambena područja) na koncentraciju PM2.5 čestica. Predložena metoda omogućuje i prepoznavanje lokalnih navika stanovništva vezanih za mobilnost. Predložena metoda demonstrirana je na slučaju Županije krapinsko-zagorske u vrijeme zatvaranja uslijed Covid-19 epidemije, početkom proljeća 2020. godine. U istraživanju su korištene dnevne procjene kontekstualizirane mobilnosti izvedene iz anonimiziranih zapisa o telekomunikacijskoj aktivnosti, postavljenih od strane kompanije Google kao pomoć u ovladavanju pandemijom Covid-19, kao i kontinuirana opažanja indikatora onečišćenja zraka na mjernoj stanici u Desiniću, preuzeta s arhive Europske agencije za zaštitu okoliša. Istraživanjem je ustanovljen blagi porast onečišćenja zraka PM2.5 česticama tokom zatvaranja u rano proljeće 2020. godine. Također, ustanovljeno je kako su statistički značajni utjecaj na onečišćenje zraka PM2.5 česticama u promatranom razdoblju i uvjetima imali posjeti transportnim točkama, područjima poslovnih prostora i rezidencijalnim (stambenim) područjima.

Prikazani rad će biti objavljen u internetskom zborniku radova u okviru znanstvene baze IEEE Xplore.

Ostale novosti

© Copyright 2022. Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina | Sva prava pridržana